Plansphere

Ko se zlomi planer,

se zlomi proizvodnja.

planirajte avtomatsko

Plan je srce podjetja.

Si želite dobička, rasti in optimalne produktivnosti?

Vsak plan bi moral upoštevati celotno proizvodnjo in vse linije strojev. Samo tako lahko zagotovimo najboljšo izkoriščenost in najmanjše zaloge, saj vsak del vpliva na vse druge dele proizvodnje.

Je tudi vaše planiranje proizvodnje dolgotrajno?

Izdelava plana, tudi pri najbolj posebni in kompleksni proizvodnji, bi morala biti stvar minut, ne enega tedna. Le tako se lahko proizvodnja hitro prilagaja nepredvidenim spremembam naročil, trga, dobave ali okvaram.

Zakaj je delo planerja tako težko?

Planer je vezni člen med vodilnimi, prodajo, nabavo in proizvodnjo. Ko odgovarja na njihova vprašanja, ne more planirati – ko planira, pa jim ne more predati nujnih informacij.
Planer bi moral svoje izkušnje uporabljati za preverjanje možnosti in izbor najboljše, ne pa za večdnevno in mrzlično sestavljanje vsaj ene delujoče možnosti plana. Samo tako lahko zagotovimo optimalen izkoristek in preprečimo napake, ki nastanejo iz naglice in stresa.

Je avtomatsko planiranje sploh mogoče?

Planiranje zahtevne proizvodnje je kot zelo zapletena šahovska igra. Samo največji velemojstri imajo sposobnost, da predvidijo desetine korakov vnaprej. Računalniški sistemi pa jih lahko predvidijo veliko več – v drobcu sekunde. Verjemite: planiranje proizvodnje je zanje lažja naloga kot zmagati v igrah go ali šah.

povsem avtomatsko

Planirajte s svetlobno hitrostjo.

Plansphere je sistem, ki vam, tako vodjem kot planerjem, omogoča poprej nemogoče hitro planiranje proizvodnje. Ne le bliskovito, tudi povsem avtomatsko.

Ne glede na to, kako specifična je vaša panoga, proizvodni proces, oprema ali izdelek, Plansphere hkrati upošteva vse procese v proizvodnji. Predvidi kopico variant, ki jih niti veliko večja ekipa planerjev nikoli ne bi imela časa in predlaga idealno na vaše zahteve.

kontrola in agilnost

Vse to v pol minute.

Plansphere upošteva želje vodstva, ali trenutno proizvajati z največjo produktivnostjo ali čim bolj vitko (lean manufacturing) ali pa poljubno mešanico obeh. V minuti lahko iz ene zahteve vodstva preklopi na drugo.

V izjemno kratkem času se lahko prilagodi na nepredvideno okoliščino. Ker sistem nenehno sledi stanju surovin in zalog, lahko vedno veste, kako uspešno se plan izpolnjuje.

prilagajanje spremembam

Brez stresa, ugibanja in večdnevnega čakanja.

Planer lahko končno uporabi svoje izkušnje za to, kar je najbolj pomembno – hitro prilagajanje proizvodnje spremembam – ne pa za tehnično sestavljanje samega plana.

Plansphere deluje na vseh operacijskih sistemih. Upošteva vse omejitve planiranja, vezane na delovni nalog, stroj, delavca, končni rok, koledar razpoložljivosti, zalogo, itn.

Vas zanima kako pospešiti planiranje za 500-krat?

Študija primera 

Izziv

V proizvodnem podjetju so se zaradi nenehne rasti soočali z vedno zahtevnejšim planiranjem proizvodnje. Zanj so porabili ogromno časa, tudi zaradi ročnega usklajevanja delovnih nalogov in podatkov iz različnih programov.

Ob vsakodnevni komunikaciji z ostalimi oddelki, ki so zahtevali podatke o stanju delovnih nalogov, rokih in zalogah, je količina dela postala prevelika.

To je povečalo možnost dragih napak, vodilnim pa onemogočalo, da bi lahko hitro reagirali na spremembe trga.

Rešitev

Ekipa podjetja Result d.o.o.  je zanje razvila sistem Plansphere. 

Plansphere omogoča avtomatsko planiranje proizvodnje in avtomatsko preverjanje izvajanja ter zalog. Planerji več ne izgubljajo časa s pripravo plana, ampak sistem avtomatsko preveri vse možnosti in v pol minute izbere idealno za trenutno stanje strojev, surovin in naročil.

Planer lahko vsak trenutek preveri stanje in z enim samim klikom preoblikuje plan v primeru spremembe strategije ali nepredvidenega dogodka. 

Rezultat

Končni rezultat je izjemen prihranek časa, ki se vsak mesec meri v tednih.

Napak ni, ker sistem ves čas preverja trenutno stanje. Plan je vsakokrat popolnoma prilagojen na strategijo in potrebe.

Vodilni, prodaja, nabava in proizvodnja imajo ves čas popoln pregled nad stanjem, kar omogoča skoraj hipno prilagajanje spremembam na trgu in velik prihranek sredstev in virov.

Vrata večji rasti so odprta. 

Plansphere je v praksi preizkušena rešitev, primerna tudi za hitrorastoča podjetja s kompleksno proizvodnjo. Z veseljem vam bomo predstavili, kje v Sloveniji si planerji pomagajo z avtomatskim planiranjem Plansphere, kako zanesljiva tehnologija podpira planiranje in koliko več lahko planerji in vodilni dosežejo pri enakih kapacitetah proizvodnje. Na skupnem srečanju lahko preverite, ali je primeren tudi za vašo proizvodnjo.

Result, Računalniški sistemi d. o. o.

Celovška cesta 182
1000 Ljubljana

+386 (0)1 542 17 80
+386 (0)1 542 17 85
info@result.si